کارشناسی ، مشاوره ، طراحی ، اجرا و نصب کلیه سیستم های مربوط به قفسه بندی اعم از قفسه بندی سنگین ، قفسه بندی سبک ، قفسه فروشگاهی ، قفسه نمایشگاهی ، قفسه مشبک ، قفسه پانل راک ، قفسه پالت راک ، قفسه بندی نیم طبقه، بالکن صنعتی ، نیم طبقه صنعتی، قفسه سوپر مارکتی ، قفسه فلزی نیمه سنگین ، قفسه گالوانیزه ، قفسه اداری ، قفسه انبار ، قفسه پرورش قارچ ، قفسه کتابخانه ، قفسه لوازم یدکی ، قفسه خودرو ، قفسه مخصوص بارگذاری لیفتراک ، قفسه 2 طبقه ، قفسه مخصوص انبار هتل ها ، قفسه بیمارستانی ، قفسه های ارزان برای انبار های بزرگ ، پالت فلزی ، پالت مسطح ، پالت یکرو ، پالت دو رو و باکس پالت